Việt Nam trúng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc

Tối qua (7/6), Việt Nam đã chính thức trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021 với số phiếu 192/193 phiếu.

Trung tâm Tin tức