Việt Nam tiếp tục đàm phán mua vaccine ngừa COVID-19

Nếu muốn có đủ vắc xin cho mọi người dân có chỉ định vắc xin tiêm chủng, Việt Nam cần 150 triệu liều vắc xin trong năm nay. Bộ Y tế sẽ tiếp tục đàm phán mua vắc xin ngừa COVID-19.

Trung tâm Tin tức