Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực vì hòa bình, an ninh, phát triển và tiến bộ thế giới

Nhân dịp Việt Nam được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo An Liên hiệp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có bài viết "Đối tác vì hòa bình bền vững".

Trung tâm Tin tức