Việt Nam sẽ đạt 522 triệu giao dịch thẻ vào năm 2023

Công ty phân tích dữ liệu GlobalData cho biết lượng thanh toán bằng thẻ tại Việt Nam đã tăng hơn 5 lần trong vòng năm năm qua, với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ như hiện nay dự báo sẽ đạt mức 522,5 triệu giao dịch vào năm 2023.

Trung tâm Tin tức