Việt Nam - Nhật Bản đẩy mạnh hợp tác giáo dục - đào tạo

Từ khi 2 nước nâng cấp quan hệ lên "Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á" năm 2014, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đã có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất. Một trong những điểm sáng đó là lĩnh vực giáo dục - đào tạo.

Trung tâm Tin tức