Việt Nam nhận thêm vaccine viện trợ từ các nước

Nhật Bản sẽ viện trợ cho Việt Nam thêm 400.000 liều vaccine AstraZeneca. Trong khi đó, Chính phủ Pháp và Italia cũng sẽ tài trợ cho Việt Nam 1,5 triệu liều vaccine AstraZeneca thông qua cơ chế COVAX.

Nguồn: Trung tâm Tin tức