Việt Nam không tự động gia hạn vaccine Pfizer

Ngày 1/12, Bộ Y tế đã có thông tin báo chí về gia hạn sử dụng của vaccine phòng COVID-19 Pfizer. Theo đó, việc gia hạn vaccine phòng COVID-19 Pfizer thực hiện theo thông lệ của quốc tế, Việt Nam không tự động gia hạn.

Nguồn: Trung tâm Tin tức