Việt Nam hướng đến một xã hội không tiền mặt

Thanh toán không tiền mặt là một chủ trương lớn của Chính phủ, hướng đến một xã hội không tiền mặt, cũng như đem lại nhiều lợi ích cho người sử dụng.

Trung tâm Tin tức