Việt Nam hứng chịu nhiều loại hình thiên tai

Từ ngày 15-22/5 hàng năm, Việt Nam sẽ tổ chức Tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai nhằm thúc đẩy ý thức trách nhiệm của người dân trong việc chung tay tham gia phòng chống thiên tai.

Trung tâm Tin tức