Việt Nam hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài

Trên thế giới hiện có nhiều nền kinh tế đang dần mở cửa trở lại sau khi triển khai tiêm vaccine diện rộng. Đây cũng là cơ sở giúp Việt Nam tái ổn định kinh tế và tiếp tục hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài.

Trung tâm Tin tức