Việt Nam - Hàn Quốc kết nối hỗ trợ khởi nghiệp lĩnh vực nông nghiệp

Việt Nam và Hàn Quốc đã phối hợp tổ chức sự kiện kết nối công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp lần thứ nhất bằng hình thức trực tuyến từ Seoul đến các đầu cầu ở Việt Nam.

Trung tâm Tin tức