Việt Nam giành Huy chương vàng tại Olympic Tin học quốc tế

Olympic Tin học quốc tế đã khép lại một mùa tại khu và quốc tế thành công. Em Phạm Đức Thắng đã mang về cho nước nhà chiếc Huy chương vàng Tin học vinh dự.

Trung tâm Tin tức