Việt Nam có tỉ lệ trẻ em thấp còi cao nhất Đông Nam Á

Theo báo cáo của UNICEF, Việt Nam có tỉ lệ thấp còi cao nhất Đông Nam Á, với thống kê 23,8% ở trẻ em dưới 5 tuổi.

Trung tâm Tin tức