Việt Nam có môi trường kinh doanh nhiều hứa hẹn

Việt Nam có một môi trường kinh doanh hứa hẹn với kỳ vọng sinh lời cao. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vướng mắc bước đầu có thể làm nản lòng nhà đầu tư.

Trung tâm Tin tức