Việt Nam chính thức là Chủ tịch ASEAN 2020

Ngày 4/11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Grand Diamond tại thủ đô Bangkok, Thái Lan đã diễn ra lễ Bế mạc hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 và chuyển giao vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 cho Việt Nam.

Theo Trung tâm tin tức