Việt Nam chế tạo thành công kit thử nhanh 2019-nCoV

Một nhóm nghiên cứu của Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm Đại học Bách khoa Hà Nội vừa công bố chế tạo thành công bộ kit thử phát hiện nhanh chủng virus mới trong 70 phút.

Trung tâm Tin tức