Việt Nam - Hoa Kỳ: Hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh

Sau dự án làm sạch sân bay Đà Nẵng, Mỹ cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong giai đoạn đầu cho dự án tẩy chất độc dioxin tại sân bay Biên Hòa - Đồng Nai.

Trung tâm Tin tức