Vũ điệu vàng - Tập 3

Vũ điệu vàng - Tập 3

U90 chiếm trọn trái tim Ban giám khảo

https://www.youtube.com/embed/r6jt-LUn5Gg?controls=0
Vũ điệu vàng - Tập 2

Vũ điệu vàng - Tập 2

Giám khảo Việt Hương và cú lộn 180 độ trên sân khấu

https://www.youtube.com/embed/n_biJitvP58?controls=0
Vũ điệu vàng - Tập 1

Vũ điệu vàng - Tập 1

Các "bô lão" trổ tài

https://www.youtube.com/embed/zKSj5lqtwqQ?controls=0