Và tôi vẫn hát - Tập 2

Và tôi vẫn hát - Tập 2

Ba thí sinh bùng cháy đam mê sau những biến cố

https://www.youtube.com/embed/L3eWAe5eCgo
Và tôi vẫn hát - Tập 1

Và tôi vẫn hát - Tập 1

Chị gái Hồ Quỳnh Hương bất ngờ xuất hiện

https://www.youtube.com/embed/Vff3MFiScnQ