Tình khúc giao mùa - Mùa 1 - Tập 4

Tình khúc giao mùa - Mùa 1 - Tập 4

Khóc cười với tình đời nghệ sĩ cùng Cát Tường

https://www.youtube.com/embed/862K32cXgXg
Tình khúc giao mùa - Mùa 1 - Tập 1

Tình khúc giao mùa - Mùa 1 - Tập 1

Ngân vang khúc ca xuân bằng Tình khúc giao mùa

https://www.youtube.com/embed/ENayWqpIYCg
Tình khúc giao mùa - Mùa 1 - Tập 2

Tình khúc giao mùa - Mùa 1 - Tập 2

"Mùa xuân thanh xuân" và sự xuất hiện duyên dáng của lô-tô trên sóng truyền hình

https://www.youtube.com/embed/x6z-eL8g5YY
Tình khúc giao mùa - Mùa 1 - Tập 3

Tình khúc giao mùa - Mùa 1 - Tập 3

Ký ức học trò quay trở lại trong "Ngày xưa Hoàng Thị"

https://www.youtube.com/embed/Qhy1uWPZocg