Tiếp chiêu đi chờ chi - Tập 3

Tiếp chiêu đi chờ chi - Tập 3

Nam Em “quỳ lạy” Việt Hương, Thuận Nguyễn vì đánh ghen lầm

https://www.youtube.com/embed/dzyDrJ473tI
Tiếp chiêu đi chờ chi - Tập 2

Tiếp chiêu đi chờ chi - Tập 2

Việt Hương, Nam Em, Thuận Nguyễn, Tuấn Dũng vướng vào "Tình tay bốn"

https://www.youtube.com/embed/fnNhhiH-0M0
Tiếp chiêu đi chờ chi - Tập 1

Tiếp chiêu đi chờ chi - Tập 1

https://www.youtube.com/embed/uSC3QXZNet8