Thách thức danh hài mùa 4 - Tập 7

Thách thức danh hài mùa 4 - Tập 7

"Tình cũ, tình mới" rủ nhau đi thi

https://www.youtube.com/embed/Txld7kx0Fms
Thách thức danh hài mùa 4 - Tập 6

Thách thức danh hài mùa 4 - Tập 6

Xuất hiện thêm nhiều nhân tố bá đạo

https://www.youtube.com/embed/UmneR9mS55g
Thách thức danh hài mùa 4 - Tập 5

Thách thức danh hài mùa 4 - Tập 5

Đội Minions Bến xe miền Đông

https://www.youtube.com/embed/K1NV2EaAeVo
Thách thức danh hài mùa 4 - Tập 4

Thách thức danh hài mùa 4 - Tập 4

Tiếc cho cặp thí sinh vuột mất 40 triệu

https://www.youtube.com/embed/NUAR8o6wnsM
Thách thức danh hài mùa 4 - Tập 3

Thách thức danh hài mùa 4 - Tập 3

Cô bán chè ép Trấn Thành uống rượu thắng 100 triệu đồng

https://www.youtube.com/embed/90bzSfZ3mjU
Thách thức danh hài mùa 4 - Tập 2

Thách thức danh hài mùa 4 - Tập 2

Cặp đôi thứ hai nhận vé vào vòng gala

https://www.youtube.com/embed/1xXhYrG6VOI
Thách thức danh hài mùa 4 - Tập 1

Thách thức danh hài mùa 4 - Tập 1

Khởi động với những thí sinh đẹp-độc-lạ

https://www.youtube.com/embed/pMGYPy1IahY