Tần số 15 - Tập 13

Tần số 15 - Tập 13

Hồ Việt Trung, Osad, Changmie và những bản tình ca

https://www.youtube.com/embed/-z4VpmC_lYs
Tần số 15 - Tập 12

Tần số 15 - Tập 12

Tuyền Tăng rung động trước "Anh ơi ở lại" phiên bản nam

https://www.youtube.com/embed/T2MCYVz1zrE
Tần số 15 - Tập 11

Tần số 15 - Tập 11

https://www.youtube.com/embed/2SGSnOsWnpI
Tần số 15 - Tập 4

Tần số 15 - Tập 4

Dương Edward đốn tim fan với cover "Tình thôi xót xa"

https://www.youtube.com/embed/Ds_H4OLTpCs
Tần số 15 - Tập 5

Tần số 15 - Tập 5

Z-One mashup Hoa Hải Đường - Lý Cây Bông ấn tượng

https://www.youtube.com/embed/UXpeEe9iDX0
Tần số 15 - Tập 7

Tần số 15 - Tập 7

Da LAB, Huỳnh Lập, Orange...

https://www.youtube.com/embed/IAuKVgajUJ4
Tần số 15 - Tập 6

Tần số 15 - Tập 6

Văn Mai Hương và "Chuyện tình chúng mình"

https://www.youtube.com/embed/XrAJMSMmaRQ