Tài tám tếu - Tập 4

Tài tám tếu - Tập 4

Dương Lâm bất lực khi bị cha mẹ "quay lưng"

https://www.youtube.com/embed/jUoKVOPqS1o
Tài tam tếu - Tập 2

Tài tam tếu - Tập 2

Nam Em "trật nhịp", liên tục gây cười

https://www.youtube.com/embed/DWZ5prK49mg
Tài Tám Tếu - Tập 1

Tài Tám Tếu - Tập 1

Đàn ông nói nhiều có thành công không?

https://www.youtube.com/embed/BmxgkVY9SU0