Sự thật Thật sư - Tập 19

Sự thật Thật sư - Tập 19

Lê Giang và Dương Lâm "chặt đẹp" dàn khách mời

https://www.youtube.com/embed/yll0HgxoDHE
Sự thật Thật sự - Tập 18

Sự thật Thật sự - Tập 18

Bến Tàu Quang Hiếu - Emmy đối đầu Bến Đò Ngọc Trai - Quốc Khánh

Sự thật - Thật sự - Tập 17

Sự thật - Thật sự - Tập 17

Cát Tường giải mã ý nghĩa của những giấc mơ

https://www.youtube.com/embed/ghIONuA5L4k
Sự thật Thật sự - Tập 16

Sự thật Thật sự - Tập 16

Khả Như dựng chuyện trước Dương Lâm đa nghi

https://www.youtube.com/embed/m9p52nXu6mc
Sự thật Thật sự - Tập 15

Sự thật Thật sự - Tập 15

Lu Dương và Cẩm hò bị xua đuổi không thương tiếc

https://www.youtube.com/embed/wjoIYw3es6w
Sự thật Thật sự - Tập 14

Sự thật Thật sự - Tập 14

Trần Anh Huy, Cao Xuân Tài, Samuel An, Hạo Đông

https://www.youtube.com/embed/XI82AqD0O3Y
Sự thật Thật sự - Tập 13

Sự thật Thật sự - Tập 13

Khả Như xuống tóc, cắt bớt sự thông minh?

https://www.youtube.com/embed/48-ORZtT7VQ
Sự thật Thật sự - Tập 12

Sự thật Thật sự - Tập 12

Khả Như cười “nín thở” khi Lê Dương Lâm tim cùng nhịp đập với cô giáo

https://www.youtube.com/embed/Py9K40hPpq8
Sự thật Thật sự - Tập 11

Sự thật Thật sự - Tập 11

Quang Trung chứng minh khóc buổi sáng giúp giảm cân

https://www.youtube.com/embed/6eSTWgzNG-0
Sự thật - Thật sự: Tập 10

Sự thật - Thật sự: Tập 10

Lê Dương Bảo Lâm cay cú vì bị Khả Như "chơi khăm"

https://www.youtube.com/embed/gwp25ybH22s
Sự thật Thật sự - Tập 9

Sự thật Thật sự - Tập 9

Quang Trung nghi ngờ các đội chơi có "hiềm khích" với mình

https://www.youtube.com/embed/yJe8YHRtooA
Sự thật Thật sự - Tập 7

Sự thật Thật sự - Tập 7

Quang Bảo và Mlee "lệch pha" ngay từ màn giới thiệu

https://www.youtube.com/embed/tw3_AyB7if0