Studio H9 - Mùa 4 - Tập 2

Studio H9 - Mùa 4 - Tập 2

B Trần: "Đâm đầu" vào cái khó

https://www.youtube.com/embed/cOzYZ0Vwt-E?controls=0
Studio H9 - Mùa 4 - Tập 1

Studio H9 - Mùa 4 - Tập 1

Cô MC có chất giọng ngọt như mía lùi

https://www.youtube.com/embed/4iyLpRiIPQU?controls=0
Studio H9 - Mùa 3 - Tập 49

Studio H9 - Mùa 3 - Tập 49

Bảo Lan vẫn mải miết cống hiến cho đam mê

https://www.youtube.com/embed/J0wMnx57RpY?controls=0
Studio H9 - Mùa 3 - Tập 48

Studio H9 - Mùa 3 - Tập 48

NSND Kim Xuân: Chỉn chu với nghề là cách tôn trọng khán giả

https://www.youtube.com/embed/rKQj15_PPWk?controls=0
Studio H9 - Mùa 3 - Tập 47

Studio H9 - Mùa 3 - Tập 47

Hoàng Minh Hà hội ngộ thầy Tùng Leo

https://www.youtube.com/embed/hp611P74zjo?controls=0
Studio H9 - Mùa 3 - Tập 46

Studio H9 - Mùa 3 - Tập 46

Lan Nguyên: Tử tế với cảm xúc của khán giả và chính mình

https://www.youtube.com/embed/qIGss33O82E?controls=0
Studio H9 - Mùa 3 - Tập 45

Studio H9 - Mùa 3 - Tập 45

Thanh Thủy: Một là có nghề nhưng không có gia đình, hai là có gia đình mà không có gia đình

https://www.youtube.com/embed/KplBCl784LY?controls=0
Studio H9 - Mùa 3 - Tập 44

Studio H9 - Mùa 3 - Tập 44

Bảo Thy: "Công chúa" mau nước mắt

https://www.youtube.com/embed/or3Ob8bgyUU?controls=0
Studio H9 - Mùa 3 - Tập 43

Studio H9 - Mùa 3 - Tập 43

Hà Lê: Làm mới không có nghĩa là phá

https://www.youtube.com/embed/3YI64olYBjI?controls=0
Studio H9 - Mùa 3 - Tập 42

Studio H9 - Mùa 3 - Tập 42

Osad: Đại học không phải là con đường duy nhất

https://www.youtube.com/embed/-e4JaPF832A?controls=0
Studio H9 - Mùa 3 - Tập 41

Studio H9 - Mùa 3 - Tập 41

Quý Bình: Sự tham lam trong nghề là cần thiết

https://www.youtube.com/embed/5rLfPAJKqZw?controls=0
Studio H9 - Mùa 3 - Tập 40

Studio H9 - Mùa 3 - Tập 40

Hà Kiều Anh: Đẹp thôi là chưa đủ

https://www.youtube.com/embed/ldE-hKSY0hU?controls=0