Studio H9 - Mùa 3 - Tập 39

Studio H9 - Mùa 3 - Tập 39

Có một thời, khán giả nhầm Đan Trường và Lam Trường

https://www.youtube.com/embed/kFV8Rpv4Cmg?controls=0
Studio H9 - Mùa 3 - Tập 38

Studio H9 - Mùa 3 - Tập 38

Cẩm Ly: Anh Minh là người có sức ảnh hưởng lớn với tôi

https://www.youtube.com/embed/37HLNUoNJuU?controls=0
Studio H9 - Mùa 3 - Tập 37

Studio H9 - Mùa 3 - Tập 37

Trung Quân Idol: Giọng nói và giọng hát không liên quan đến nhau

https://www.youtube.com/embed/KVLBdr8VpYE?controls=0
Studio H9 - Mùa 3 - Tập 36

Studio H9 - Mùa 3 - Tập 36

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Á: Dấn thân để thấy con đường mình chọn là đúng đắn

https://www.youtube.com/embed/2s1jE7_6s58?controls=0
Studio H9 - Mùa 3 - Tập 35

Studio H9 - Mùa 3 - Tập 35

S.T Sơn Thạch: Chàng trai nội tâm hơn vẻ bề ngoài

https://www.youtube.com/embed/-3gisM05UME?controls=0
Studio H9 - Mùa 3 - Tập 34

Studio H9 - Mùa 3 - Tập 34

Duyên của Hồng Ân đến âm nhạc là "Thay lời muốn nói"

https://www.youtube.com/embed/Wm8GsGJNamc?controls=0
Studio H9 - Mùa 3 - Tập 33

Studio H9 - Mùa 3 - Tập 33

Phương Mỹ Chi: Em vẫn chỉ là một cô bé bình thường

https://www.youtube.com/embed/7g9OJmeWRhA?controls=0
Studio H9 - Mùa 3 - Tập 32

Studio H9 - Mùa 3 - Tập 32

Mặc đẹp lồng lộn để bán bánh tráng trộn

https://www.youtube.com/embed/B0IBetm4mII?controls=0
Studio H9 - Mùa 3 - Tập 31

Studio H9 - Mùa 3 - Tập 31

Hữu Tiến: Muốn làm diễn viên phải dấn thân

https://www.youtube.com/embed/gjz7N1b5ktI?controls=0
Studio H9 - Mùa 3 - Tập 30

Studio H9 - Mùa 3 - Tập 30

Nghiệp chọn Puka diễn hài

https://www.youtube.com/embed/vYwVZd7J9Zs?controls=0
Studio H9 - Mùa 3 - Tập 29

Studio H9 - Mùa 3 - Tập 29

Mew Amazing: Một phần nội tâm chưa ai khám phá được

https://www.youtube.com/embed/JmKbh1HLVwA?controls=0
Studio H9 - Mùa 3 - Tập 28

Studio H9 - Mùa 3 - Tập 28

Chanh và những tâm tình cần chia sẻ

https://www.youtube.com/embed/BmuubDQF0Fw?controls=0