Siêu trí tuệ Việt Nam - Tập 3

Siêu trí tuệ Việt Nam - Tập 3

Gia Hưng - “Thần đồng toán học” 12 tuổi chinh phục triệu con tim bằng những con số

https://www.youtube.com/embed/SdDy4P5i7_k
Siêu trí tuệ Việt Nam - Tập 2

Siêu trí tuệ Việt Nam - Tập 2

Chấn động kết quả khiến Trấn Thành, Tóc Tiên sững sờ tự tâm treo nước mắt

https://www.youtube.com/embed/BcNucfXEsX8
Siêu trí tuệ Việt Nam - Tập 1

Siêu trí tuệ Việt Nam - Tập 1

Chân mệnh sử gia khiến Trấn Thành, Lại Văn Sâm, Tóc Tiên... vạn phục

https://www.youtube.com/embed/VfJbknR_svI