Siêu tài năng nhí - Tập 4

Siêu tài năng nhí - Tập 4

Trấn Thành - Hari xuýt xoa trước cô bé siêu trí nhớ

https://www.youtube.com/embed/d05jW9SoR3Q
Siêu tài năng nhí - Tập 3

Siêu tài năng nhí - Tập 3

Trấn Thành khâm phục siêu nhí "triệu view"

https://www.youtube.com/embed/lFWru7rCryc
Siêu tài năng nhí - Tập 2

Siêu tài năng nhí - Tập 2

Trấn Thành bị Hari Won "dìm" trên mọi mặt trận

https://www.youtube.com/embed/FkPx_HglSk8
Siêu tài năng nhí - Tập 1

Siêu tài năng nhí - Tập 1

https://www.youtube.com/embed/Y8VsHAIXB28