Sau ánh hào quang - Nghệ sĩ Thanh Hằng

Sau ánh hào quang - Nghệ sĩ Thanh Hằng

Được hát có tắt thở cũng mãn nguyện

https://www.youtube.com/embed/EndJcOE2tRI
Sau ánh hào quang - Ca sĩ Lý Hải

Sau ánh hào quang - Ca sĩ Lý Hải

Minh Hà "kể tội" Lý Hải

https://www.youtube.com/embed/8Ua8zDHQWac