Nhã Thy - Gương mặt trẻ nổi bật của sân khấu cải lương

Nhã Thy - Gương mặt trẻ nổi bật của sân khấu cải lương

Tạp chí văn nghệ

http://assets.htv.com.vn/Videos/SoCap/Phim/Tapchivannghe/16012022TCVN.mp4
Ngân mãi chuông vàng tháng 11/2020

Ngân mãi chuông vàng tháng 11/2020

Cải lương: Gặp mẹ trong mơ

https://www.youtube.com/embed/ULR1ubfUUR8
Ngân mãi chuông vàng tháng 12/2020

Ngân mãi chuông vàng tháng 12/2020

Cải lương: Thời con gái đã xa

https://www.youtube.com/embed/I1LMXg0WLGM
Vầng trăng cổ nhạc - Số 214

Vầng trăng cổ nhạc - Số 214

Chủ đề: Thương về miền Trung

https://www.youtube.com/embed/On_GxutRnAA
Vầng trăng cổ nhạc - Số 216

Vầng trăng cổ nhạc - Số 216

Chủ đề: Mừng Đảng mừng Xuân

https://www.youtube.com/embed/JxuAo2kvZ6M
Vầng trăng cổ nhạc - Số 218

Vầng trăng cổ nhạc - Số 218

Chủ đề: Sắc màu dân tộc

https://www.youtube.com/embed/cH9Lcn-_lo0
Vầng trăng cổ nhạc - Số 213

Vầng trăng cổ nhạc - Số 213

Chủ đề: Tự hào thành phố tôi yêu

https://www.youtube.com/embed/Ug-aZwwveyA
Nghệ sĩ mừng xuân Kỷ Hợi 2019

Nghệ sĩ mừng xuân Kỷ Hợi 2019

20g ngày 3/2 (29 Tết) trên HTV9

https://www.youtube.com/embed/GX3plyai4WI
Sắc màu táo quân 2019

Sắc màu táo quân 2019

https://www.youtube.com/embed/xM7ZvlIlKIQ
Ngân mãi chuông vàng tháng 10/2018

Ngân mãi chuông vàng tháng 10/2018

Tiếng trống Mê Linh

https://www.youtube.com/embed/EdtcE4p9ljI
Vầng trăng cổ nhạc tháng 10/2018

Vầng trăng cổ nhạc tháng 10/2018

Vầng trăng đón sinh nhật lần thứ 18

https://www.youtube.com/embed/kbgtYI8NKGc
Vọng cổ Online 2018 - Tổng kết tuần 1

Vọng cổ Online 2018 - Tổng kết tuần 1

https://www.youtube.com/embed/kQ0jGAWT_Iw?rel=0