Sàn đấu vũ đạo - Tập 19

Sàn đấu vũ đạo - Tập 19

Nhóm Quê Hương gây sốc cùng "Mắt biếc"

https://www.youtube.com/embed/A1sQPKtGhm8
Sàn đấu vũ đạo - Tập 16

Sàn đấu vũ đạo - Tập 16

Nhìn lại các tiết mục đầy máu lửa

https://www.youtube.com/embed/Fldsn5OSPRs
Sàn đấu vũ đạo - Tập 15

Sàn đấu vũ đạo - Tập 15

Nhiệt huyết trong từng trận đấu

https://www.youtube.com/embed/Boci3HDnybg
Sàn đấu vũ đạo - Tập 14

Sàn đấu vũ đạo - Tập 14

Vũ đạo - điều không thể thiếu với ca sĩ hiện đại

https://www.youtube.com/embed/ATynOyoOtzA
Sàn đấu vũ đạo - Tập 13

Sàn đấu vũ đạo - Tập 13

Những chiến thắng bất ngờ trong vòng đấu đơn

https://www.youtube.com/embed/ncLHCIWWHsU
Sàn đấu vũ đạo - Tập 12

Sàn đấu vũ đạo - Tập 12

Những chia sẻ thú vị sau webcam (Phần 2)

https://www.youtube.com/embed/8anK8ibujyE
Sàn đấu vũ đạo - Tập 11

Sàn đấu vũ đạo - Tập 11

Những câu chuyện thú vị sau webcam

https://www.youtube.com/embed/KuOJ-wpcWwI
Sàn đấu vũ đạo - Tập 10

Sàn đấu vũ đạo - Tập 10

GAIA - Chúng ta là một

https://www.youtube.com/embed/wzj03Gu5Oy8
Sàn đấu vũ đạo - Tập 9

Sàn đấu vũ đạo - Tập 9

Double L áp dụng thủ ngữ, nhóm Quê hương "mất" chìa khóa xe

https://www.youtube.com/embed/AdHvPq1FwxM
Sàn đấu vũ đạo - Tập 8

Sàn đấu vũ đạo - Tập 8

Phạm Đình Thái Ngân và Ste Thông tiếp tục bức phá

https://www.youtube.com/embed/bt_X8fS_SQM
Sàn đấu vũ đạo - Tập 7

Sàn đấu vũ đạo - Tập 7

Chuyện bây giờ mới kể

https://www.youtube.com/embed/AwfKwfywYSk
Sàn đấu vũ đạo - Tập 6

Sàn đấu vũ đạo - Tập 6

Trải nghiệm của các đội khi tham gia "Sàn đấu vũ đạo"

https://www.youtube.com/embed/uxGHOpDOIdo