Sàn đấu vũ đạo - Tập 7

Sàn đấu vũ đạo - Tập 7

Chuyện bây giờ mới kể

https://www.youtube.com/embed/AwfKwfywYSk
Sàn đấu vũ đạo - Tập 6

Sàn đấu vũ đạo - Tập 6

Trải nghiệm của các đội khi tham gia "Sàn đấu vũ đạo"

https://www.youtube.com/embed/uxGHOpDOIdo
Sàn đấu vũ đạo - Tập 5

Sàn đấu vũ đạo - Tập 5

Bạch vương LIT và Hắc hậu Liz nội chiến

https://www.youtube.com/embed/eNtAenPFT4k
Sàn đấu vũ đạo - Tập 4

Sàn đấu vũ đạo - Tập 4

"Daddy" Toàn Trung và Mon Hoàng Anh "quậy" hết mình

https://www.youtube.com/embed/YFNMip2tEmY
Sàn đấu vũ đạo - Tập 3

Sàn đấu vũ đạo - Tập 3

Khi sự lầy lội "lên ngôi" cùng những điệu nhảy

https://www.youtube.com/embed/yYohsskI7E4
Sàn đấu vũ đạo - Tập 1

Sàn đấu vũ đạo - Tập 1

Màn ra mắt đầy ấn tượng của 12 đội chơi

https://www.youtube.com/embed/3wAcVALwVYs
Sàn đấu vũ đạo - Tập 2

Sàn đấu vũ đạo - Tập 2

Sáu đội bảng A tranh tài tại vòng tính điểm đầu tiên

https://www.youtube.com/embed/eBkbhuqruzA