Quà tặng bất ngờ - Tập 4

Quà tặng bất ngờ - Tập 4

Xuất hiện người chơi đầu tiên giành tiền thưởng “khủng”

https://www.youtube.com/embed/hLhR9J1f0OM
Quà tặng bất ngờ - Tập 3

Quà tặng bất ngờ - Tập 3

Sam mặc áo dài nhảy dây “lò cò”

https://www.youtube.com/embed/hPoYowsD4lE
Quà tặng bất ngờ - Tập 2

Quà tặng bất ngờ - Tập 2

Sam đến Vũng Tàu tìm người để tặng quà

https://www.youtube.com/embed/j7dlRo9e39c
Quà tặng bất ngờ - Tập 1

Quà tặng bất ngờ - Tập 1

Sam rủ “chị Cano” đi săn

https://www.youtube.com/embed/FVcKAg6yJgk