Kẻ sát nhân cô độc - Tập 24

Kẻ sát nhân cô độc - Tập 24

Ba của Huỳnh Trường Thịnh chính thức nhập cuộc

https://www.youtube.com/embed/zK8XHHGh5SQ
Kẻ sát nhân cô độc - Tập 23

Kẻ sát nhân cô độc - Tập 23

Không đủ chứng cớ, K13 phải "thả hổ về rừng"

https://www.youtube.com/embed/2xjR9otL0iI
Kẻ sát nhân cô độc - Tập 21

Kẻ sát nhân cô độc - Tập 21

Mẹ già chuẩn bị kế hoạch cho con trai đi giết người

https://www.youtube.com/embed/dnDc425MqOA
Kẻ sát nhân cô độc - Tập 20

Kẻ sát nhân cô độc - Tập 20

Vụ án trạm dừng chân

https://www.youtube.com/embed/KHpapBbva7I
Kẻ sát nhân cô độc - Tập 19

Kẻ sát nhân cô độc - Tập 19

Trọng lộ diện, thách thức đội K13

https://www.youtube.com/embed/uV9a-y_6HBw
Kẻ sát nhân cô độc - Tập 18

Kẻ sát nhân cô độc - Tập 18

Chết cười với màn kịch giúp Luân trốn viện

https://www.youtube.com/embed/_V0UZhNB1-w
Kẻ sát nhân cô độc - Tập 17

Kẻ sát nhân cô độc - Tập 17

Bị dồn vào đường cùng, bác sĩ Hồng "phá" kẻ thủ ác

https://www.youtube.com/embed/Ewj8QKF076o
Kẻ sát nhân cô độc - Tập 16

Kẻ sát nhân cô độc - Tập 16

Huỳnh Trường Thịnh bị đâm trọng thương

https://www.youtube.com/embed/uap0L9bV93c
Kẻ sát nhân cô độc - Tập 15

Kẻ sát nhân cô độc - Tập 15

Hắn đã ở đây. Có ai đó đã cảnh báo cho hắn!

https://www.youtube.com/embed/82_WypSpAzU
Kẻ sát nhân cô độc - Tập 14

Kẻ sát nhân cô độc - Tập 14

Kẻ trong bóng tối vẫn chiếm thế thượng phong

https://www.youtube.com/embed/0h9M8L1L1lc
Kẻ sát nhân cô độc - Tập 13

Kẻ sát nhân cô độc - Tập 13

Mã Hiểu Đông và Huyền Thạch suýt bị chiếc SUV đâm trúng

https://www.youtube.com/embed/cHdqvEemV58
Kẻ sát nhân cô độc - Tập 12

Kẻ sát nhân cô độc - Tập 12

Dãy số bí ẩn được giải mã

https://www.youtube.com/embed/e2PlzpvH0iA