Nhanh như chớp - Tập 3

Nhanh như chớp - Tập 3

Xuân Nghị gợi ý Châu Đăng Khoa sáng tác "Người thất bại"

https://www.youtube.com/embed/JJZPgMcryPE
Nhanh như chớp - Tập 2

Nhanh như chớp - Tập 2

Nam Thư xuất thần trả lời hàng loạt câu hóc búa

https://www.youtube.com/embed/l8hE5wiWU9U
Nhanh như chớp - Tập 1

Nhanh như chớp - Tập 1

Trường Giang, Anh Đức nói xấu Hari Won

https://www.youtube.com/embed/z8TIiPQJ330