Nhanh như chớp nhí - Mùa 3 - Tập 19

Nhanh như chớp nhí - Mùa 3 - Tập 19

Nicky Monstar và anh thanh niên HuyR

https://www.youtube.com/embed/CIlbwU5oeY0
Nhanh như chớp nhí - Mùa 3 - Tập 18

Nhanh như chớp nhí - Mùa 3 - Tập 18

Quang Trung, Ali Hoàng Dương hội ngộ Trấn Thành

https://www.youtube.com/embed/ZAq3yLOPKZY
Nhanh như chớp nhí - Mùa 3 - Tập 17

Nhanh như chớp nhí - Mùa 3 - Tập 17

Quân AP rap cạnh tranh với Đạt G

https://www.youtube.com/embed/PotcELktTqM
Nhanh như chớp nhí - Mùa 3 - Tập 16

Nhanh như chớp nhí - Mùa 3 - Tập 16

Vỡ òa khi siêu nhí chinh phục được 10 câu hỏi

https://www.youtube.com/embed/pUefRRC9nlU
Nhanh như chớp nhí - Mùa 3 - Tập 15

Nhanh như chớp nhí - Mùa 3 - Tập 15

Trấn Thành bất ngờ hội ngộ phiên bản nhí của dàn huấn luyện viên Rap Việt

https://www.youtube.com/embed/mCMedC9Q_c4
Nhanh như chớp nhí - Mùa 3 - Tập 14

Nhanh như chớp nhí - Mùa 3 - Tập 14

Phần giao tranh “đổ lửa” giữa đội S.T và Liên Bỉnh Phát

https://www.youtube.com/embed/vVShYRn5zk8
Nhanh như chớp nhí - Mùa 3 - Tập 13

Nhanh như chớp nhí - Mùa 3 - Tập 13

Anh Ba bất biến cái gì cũng biết

https://www.youtube.com/embed/-haqYmYSXiI
Nhanh như chớp nhí - Mùa 3 - Tập 12

Nhanh như chớp nhí - Mùa 3 - Tập 12

Quách Ngọc Tuyên - Ngọc Phước lên rừng xuống biển

https://www.youtube.com/embed/leUseHc4-eU
Nhanh như chớp nhí - Mùa 3 - Tập 10

Nhanh như chớp nhí - Mùa 3 - Tập 10

Trấn Thành mê mệt thần thái của chị Ba bất biến

https://www.youtube.com/embed/cimF1Gxjaf0
Nhanh như chớp nhí - Mùa 3 - Tập 9

Nhanh như chớp nhí - Mùa 3 - Tập 9

Trấn Thành mê giọng ca nhí Hoàng Lâm

https://www.youtube.com/embed/f9OZcNMkkuY
Nhanh như chớp nhí - Mùa 3 - Tập 8

Nhanh như chớp nhí - Mùa 3 - Tập 8

Tiến Luật, Gin ngang ngược, đòi thay MC Trấn Thành

https://www.youtube.com/embed/kNCbgXxGF7E
Nhanh như chớp nhí - Mùa 3 - Tập 7

Nhanh như chớp nhí - Mùa 3 - Tập 7

Lê Nhân đòi nợ Huỳnh Lập từ hậu trường ra đến sân khấu

https://www.youtube.com/embed/n1GjrcTj_w0