Nhanh như chớp nhí - Mùa 3 - Tập 9

Nhanh như chớp nhí - Mùa 3 - Tập 9

Trấn Thành mê giọng ca nhí Hoàng Lâm

https://www.youtube.com/embed/f9OZcNMkkuY
Nhanh như chớp nhí - Mùa 3 - Tập 8

Nhanh như chớp nhí - Mùa 3 - Tập 8

Tiến Luật, Gin ngang ngược, đòi thay MC Trấn Thành

https://www.youtube.com/embed/kNCbgXxGF7E
Nhanh như chớp nhí - Mùa 3 - Tập 7

Nhanh như chớp nhí - Mùa 3 - Tập 7

Lê Nhân đòi nợ Huỳnh Lập từ hậu trường ra đến sân khấu

https://www.youtube.com/embed/n1GjrcTj_w0
Nhanh như chớp nhí - Mùa 3 - Tập 6

Nhanh như chớp nhí - Mùa 3 - Tập 6

Trấn Thành - Anh Tú bức xúc vì nhí không sai, Võ Đăng Khoa nhắc sai

https://www.youtube.com/embed/yf9aN24iQNg
Nhanh như chớp nhí - Mùa 3 - Tập 5

Nhanh như chớp nhí - Mùa 3 - Tập 5

Vinh Râu, Quốc Khánh "quê độ" bị nhí chê

https://www.youtube.com/embed/Y84qqY7ZC0w
Nhanh như chớp nhí - Mùa 3 - Tập 4

Nhanh như chớp nhí - Mùa 3 - Tập 4

Dương Lâm khiến Trấn Thành phải gọi mình là thần đồng

https://www.youtube.com/embed/GWasaaz0y38
Nhanh như chớp nhí - Mùa 3 - Tập 3

Nhanh như chớp nhí - Mùa 3 - Tập 3

Thán phục trước dàn "siêu trí tuệ nhí"

https://www.youtube.com/embed/3VSLfdz-gnI
Nhanh như chớp nhí - Mùa 3 - Tập 2

Nhanh như chớp nhí - Mùa 3 - Tập 2

Trấn Thành mạo hiểm hỗ trợ nhí sợ độ cao

https://www.youtube.com/embed/T7HrsdUNXw0
Nhanh như chớp nhí - Mùa 3 - Tập 1

Nhanh như chớp nhí - Mùa 3 - Tập 1

Gin đặt ra định nghĩa mới về chocolate

https://www.youtube.com/embed/xOoOxp6bTXA
Nhanh như chớp Mùa 2 - Tập 31

Nhanh như chớp Mùa 2 - Tập 31

S.T hay Nam Thư là "quán quân quài"?

https://www.youtube.com/embed/mj6hrN9cGD8
Nhanh như chớp Mùa 2 - Tập 30

Nhanh như chớp Mùa 2 - Tập 30

Đội Nam Thư hay đội Midu sẽ là quán quân mùa 2

https://www.youtube.com/embed/IFJzy5NoFrg
Nhanh như chớp Mùa 2 - Tập 29

Nhanh như chớp Mùa 2 - Tập 29

Mai Phương bình tĩnh "quyết chiến" trận cuối

https://www.youtube.com/embed/1-87EscmQBE