Người ấy là ai? - Mùa 3 - Tập 3

Người ấy là ai? - Mùa 3 - Tập 3

Đàn ông dở nhất là phản bội, còn em không sai khi loại bỏ cơ hội cho anh

https://www.youtube.com/embed/8mItWIx3cs0
Người ấy là ai? - Mùa 3 - Tập 2

Người ấy là ai? - Mùa 3 - Tập 2

Không thể cùng nhau yêu thương, mặc vấn vương, em đi tìm hạnh phúc mới

https://www.youtube.com/embed/VWM8vnzs6K8
Người ấy là ai? - Mùa 3 - Tập 1

Người ấy là ai? - Mùa 3 - Tập 1

Em không sai khi bỏ lại quá khứ, xóa nỗi buồn để hạnh phúc yêu anh

https://www.youtube.com/embed/uuT4YfBBL4g
Người ấy là ai? - Mùa 2 - Tập đặc biệt 2

Người ấy là ai? - Mùa 2 - Tập đặc biệt 2

Này, anh thương em đấy!

https://www.youtube.com/embed/6gPXfBpuPfc
Người ấy là ai? - Mùa 2 - Tập đặc biệt 1

Người ấy là ai? - Mùa 2 - Tập đặc biệt 1

Những cặp đôi có hẹn với yêu thương

https://www.youtube.com/embed/Hi5gvz3j95Y
Người ấy là ai? - Mùa 2 - Tập 16

Người ấy là ai? - Mùa 2 - Tập 16

Vì yêu là không hồi kết, mặc sóng gió em vẫn sẽ yêu

https://www.youtube.com/embed/bMg0EzbVJN0
Người ấy là ai? - Mùa 2 - Tập 15

Người ấy là ai? - Mùa 2 - Tập 15

Đối yêu thương bằng dối trá, anh sẽ có tất cả nhưng thiếu em

https://www.youtube.com/embed/6aqINVTIpQI
Người ấy là ai? - Mùa 2 - Tập 14

Người ấy là ai? - Mùa 2 - Tập 14

Trồng cây si mặc sóng gió, khi em cần có, anh sẽ đến lau mi

https://www.youtube.com/embed/S2HSx7e3oFE
Người ấy là ai? - Mùa 2 - Tập 13

Người ấy là ai? - Mùa 2 - Tập 13

Em là nàng thơ mà anh lơ ngơ muốn đưa về nhà

https://www.youtube.com/embed/-w6bEkNzhDo
Người ấy là ai? - Mùa 2 - Tập 12

Người ấy là ai? - Mùa 2 - Tập 12

Hãy trao cho anh cái kết hoàn hảo, đừng để nỗi lo làm lảo đảo trái tim em

https://www.youtube.com/embed/rYKSJvSVpBM
Người ấy là ai? - Mùa 2 - Tập 11

Người ấy là ai? - Mùa 2 - Tập 11

Nếu ánh mắt mình chạm nhau, hãy trao cho anh cơ hội

https://www.youtube.com/embed/KJaeD7QE9vE
Người ấy là ai? - Mùa 2 - Tập 10

Người ấy là ai? - Mùa 2 - Tập 10

Cuộc sống là một vòng tròn, trốn mà không kĩ là còn gặp nhau

https://www.youtube.com/embed/mcj2IVShF4A