Người ấy là ai? - Mùa 3 - Tập 9

Người ấy là ai? - Mùa 3 - Tập 9

Có chắc yêu là có nhau, đâu ai bảo tình đầu là tình cuối?

https://www.youtube.com/embed/4mUv_pmcHTA
Người ấy là ai? - Mùa 3 - Tập 8

Người ấy là ai? - Mùa 3 - Tập 8

Yêu thì yêu em không ngần ngại, cô gái ngày xưa không khờ dại nữa rồi

https://www.youtube.com/embed/QpWE0MgenuQ
Người ấy là ai? - Mùa 3 - Tập 7

Người ấy là ai? - Mùa 3 - Tập 7

Yêu em bằng trái tim chân thật, chỉ tiếc rằng sự thật khiến mình chia xa

https://www.youtube.com/embed/Emn5Eg7vW6w
Người ấy là ai? - Mùa 3 - Tập 5

Người ấy là ai? - Mùa 3 - Tập 5

Em vô cảm vì từng quá mạnh mẽ, đang đi tìm một nửa san sẻ là anh

https://www.youtube.com/embed/uVmOfr4720E
Người ấy là ai? - Mùa 3 - Tập 4

Người ấy là ai? - Mùa 3 - Tập 4

Người yêu cũ làm em tổn thương vì phản bội, đừng trách mình vì đã có anh

https://www.youtube.com/embed/5wA7wTxWO4E
Người ấy là ai? - Mùa 3 - Tập 3

Người ấy là ai? - Mùa 3 - Tập 3

Đàn ông dở nhất là phản bội, còn em không sai khi loại bỏ cơ hội cho anh

https://www.youtube.com/embed/8mItWIx3cs0
Người ấy là ai? - Mùa 3 - Tập 2

Người ấy là ai? - Mùa 3 - Tập 2

Không thể cùng nhau yêu thương, mặc vấn vương, em đi tìm hạnh phúc mới

https://www.youtube.com/embed/VWM8vnzs6K8
Người ấy là ai? - Mùa 3 - Tập 1

Người ấy là ai? - Mùa 3 - Tập 1

Em không sai khi bỏ lại quá khứ, xóa nỗi buồn để hạnh phúc yêu anh

https://www.youtube.com/embed/uuT4YfBBL4g
Người ấy là ai? - Mùa 2 - Tập đặc biệt 2

Người ấy là ai? - Mùa 2 - Tập đặc biệt 2

Này, anh thương em đấy!

https://www.youtube.com/embed/6gPXfBpuPfc
Người ấy là ai? - Mùa 2 - Tập đặc biệt 1

Người ấy là ai? - Mùa 2 - Tập đặc biệt 1

Những cặp đôi có hẹn với yêu thương

https://www.youtube.com/embed/Hi5gvz3j95Y
Người ấy là ai? - Mùa 2 - Tập 16

Người ấy là ai? - Mùa 2 - Tập 16

Vì yêu là không hồi kết, mặc sóng gió em vẫn sẽ yêu

https://www.youtube.com/embed/bMg0EzbVJN0
Người ấy là ai? - Mùa 2 - Tập 15

Người ấy là ai? - Mùa 2 - Tập 15

Đối yêu thương bằng dối trá, anh sẽ có tất cả nhưng thiếu em

https://www.youtube.com/embed/6aqINVTIpQI