Ký ức bất ngờ - Tập 4

Ký ức bất ngờ - Tập 4

Khánh Phương chật vật chạy đua cùng Oanh Kiều - Nhung Gumiho

https://www.youtube.com/embed/AQJBK81Vc0E
Ký ức bất ngờ - Tập 3

Ký ức bất ngờ - Tập 3

"Hotgirl cầu Bình Lợi" giúp Phương Lan gỡ điểm

https://www.youtube.com/embed/wvCKNavnFt4
Ký ức bất ngờ - Tập 2

Ký ức bất ngờ - Tập 2

Hứa Minh Đạt "nhường" Quách Ngọc Tuyên, Xuân Phúc

https://www.youtube.com/embed/OsvjXBQq6gI
Ký ức bất ngờ - Tập 1

Ký ức bất ngờ - Tập 1

Tia Hải Châu - Lục Huy và Emma thách đấu

https://www.youtube.com/embed/JuqeETm9BL8