Kỳ tài thách đấu - Mùa 3 - Tập 14

Kỳ tài thách đấu - Mùa 3 - Tập 14

Trùm ăn gian Lâm Vỹ Dạ bó tay với Hoàng Mập

https://www.youtube.com/embed/Q3LIRgGpHoA
Kỳ tài thách đấu - Mùa 3 - Tập 13

Kỳ tài thách đấu - Mùa 3 - Tập 13

Hari chơi xuất thần, Ôn Vĩnh Quang té bầm dập

https://www.youtube.com/embed/1hz6riknWL8
Kỳ tài thách đấu - Mùa 3 - Tập 12

Kỳ tài thách đấu - Mùa 3 - Tập 12

Anh Tú chơi nhập tâm, còn Dương Lâm ... mất quần

https://www.youtube.com/embed/HSCHOodkMBA
Kỳ tài thách đấu - Mùa 3 - Tập 11

Kỳ tài thách đấu - Mùa 3 - Tập 11

Trường Giang hả hê khi thấy Jun Vũ, Mạc Văn Khoa bị "bể bóng"

https://www.youtube.com/embed/jiKgM0Hz-k4
Kỳ tài thách đấu - Mùa 3 - Tập 10

Kỳ tài thách đấu - Mùa 3 - Tập 10

Mạc Văn Khoa phát hiện Trường Giang “lén lút” với Hà Thu

https://www.youtube.com/embed/r-hYpxD40f8
Kỳ tài thách đấu - Mùa 3 - Tập 9

Kỳ tài thách đấu - Mùa 3 - Tập 9

Tuấn Trần về đội Hari, Puka sánh vai Mạc Văn Khoa

https://www.youtube.com/embed/mcy_cwe7Mig
Kỳ tài thách đấu - Mùa 3 - Tập 8

Kỳ tài thách đấu - Mùa 3 - Tập 8

Vì thích chị Dạ, Viruss sẵn sàng chấp nhận mọi kết quả

https://www.youtube.com/embed/JfLQbQfScQc
Kỳ tài thách đấu - Mùa 3 - Tập 7

Kỳ tài thách đấu - Mùa 3 - Tập 7

Cris Phan mất điểm vì bị Lâm Vỹ Dạ hại

https://www.youtube.com/embed/VHcnbqwqJjA
Kỳ tài thách đấu - Mùa 3 - Tập 6

Kỳ tài thách đấu - Mùa 3 - Tập 6

Gin - Will từ nam thần hóa... quỷ thần

https://www.youtube.com/embed/1LRtKsj2gBg
Kỳ tài thách đấu - Mùa 3 - Tập 5

Kỳ tài thách đấu - Mùa 3 - Tập 5

Trương Thế Vinh, Anh Đức, Mạc Văn Khoa trổ tài cầu hôn

https://www.youtube.com/embed/sMP1eiUjE1g
Kỳ tài thách đấu - Mùa 3 - Tập 4

Kỳ tài thách đấu - Mùa 3 - Tập 4

Hoàng Yến bất chấp hình tượng, Hari Won xõa tóc chơi ném bột

https://www.youtube.com/embed/_6IUv8XNmZU
Kỳ tài thách đấu - Mùa 3 - Tập 3

Kỳ tài thách đấu - Mùa 3 - Tập 3

Trường Giang bảo vệ Hari Won trước Lâm Vỹ Dạ

https://www.youtube.com/embed/65HnHbPduho