Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa  2 - Tập 259

Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 259

Đỗ Nhật Thịnh

https://www.youtube.com/embed/KI2-QvslMoo
Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 257

Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 257

20 năm làm nghề phiên dịch của Khang Nguyễn

https://www.youtube.com/embed/tmdqyyB3hdY
Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 256

Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 256

Câu chuyện đẹp của Nguyễn Huy Cường

https://www.youtube.com/embed/moqH_dBup1s
Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 255

Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 255

Nhiếp ảnh gia Minh Vương - Tìm chỗ đứng riêng trong làng nhiếp ảnh

https://www.youtube.com/embed/NgFaDInZxik
Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 253

Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 253

Anh nông dân thời đại 4.0

https://www.youtube.com/embed/P8eg8uQJ-pA
Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 252

Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 252

Lê Bá Tân và mô hình kinh doanh cà phê trả tiền bằng sách

https://www.youtube.com/embed/hlb4ki65N34
Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 251

Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 251

Juli Đặng: Từ niềm đam mê cá nhân đến giá trị trao truyền

https://www.youtube.com/embed/di78fuT7Qx4?controls=0
Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 250

Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 250

Trần Huy Diễn: Đồng hành cùng những mảnh đời khó khăn

https://www.youtube.com/embed/V7Msnq0pT2Q?controls=0
Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 249

Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 249

Ngọc Phụng: Con đường đến với ước mơ

https://www.youtube.com/embed/oMVcf22HxXY?controls=0
Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 248

Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 248

Lê Yên Thanh: Vì lợi ích cộng đồng

https://www.youtube.com/embed/_DBCu9E5a0I?controls=0
Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 247

Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 247

Lý Hải

https://www.youtube.com/embed/rUAYkTEvwVo
Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 246

Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 246

Trần Công Quỳnh

https://www.youtube.com/embed/eLKwwEi_cj0