Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 455

Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 455

Ca sĩ Quang Hào - Giám đốc Nhà hát Trưng Vương (Đà Nẵng)

https://www.youtube.com/embed/-O-3ZFKZO4M
Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 453

Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 453

Ông Trần Ngọc Phúc và phát minh máy trợ thở

Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 452

Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 452

Chị Trần Ngọc Ánh và dự án "Việt Nam ơi cố lên"

Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 454

Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 454

Giám đốc Nguyễn Ngọc Luận giúp bà con vượt khó

https://www.youtube.com/embed/Q70_JrPhuZ4
Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 451

Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 451

Trương Hoài Thanh - Chủ quán chay Thanh Lạc

https://www.youtube.com/embed/LK148cFou7g
Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 440

Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 440

Sinh viên trường Đại học Y Dược TP.HCM - Quách Thiều Minh

https://www.youtube.com/embed/bVO1LVZzpIc
Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 443

Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 443

Nguyễn Văn Lưu - Thành viên Ngân hàng Thực phẩm (Food Bank)

https://www.youtube.com/embed/wE71cQUeYbo
Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 441

Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 441

Nguyễn Ngọc Minh - thành viên nhóm Đại Đoàn Kết

https://www.youtube.com/embed/6KlxsTIvFDY
Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 422

Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 422

Gặp gỡ "cánh én" Ngô Đình Phụng Yến

https://www.youtube.com/embed/4kIumST00HU
Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 439

Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 439

Trần Trung Tuấn thực hiện những "chuyến xe 0 đồng"

https://www.youtube.com/embed/NRZjIiYbt-w
Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 438

Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 438

Mirai Ono yêu mến mảnh đất và con người Việt Nam

https://www.youtube.com/embed/RzOtrFFPeb4
Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 437

Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 437

Phan Ngọc Mẫn hy vọng không còn ai yêu cầu "Những chuyến xe 0 đồng"

https://www.youtube.com/embed/Fbz_8nXxH4A