Khi ta 20 - Tập 5

Khi ta 20 - Tập 5

KICM

https://www.youtube.com/embed/JQiNzmjbwyw
Khi ta 20 - Tập 4

Khi ta 20 - Tập 4

Nguyễn Hữu Lợi

https://www.youtube.com/embed/xoZSOW1JpFM
Khi ta 20 - Tập 3

Khi ta 20 - Tập 3

Wowy

https://www.youtube.com/embed/cSeBKh4j7V0
Khi ta 20 - Tập 2

Khi ta 20 - Tập 2

"Giáo sư quần đùi" sốc và cay đắng những ngày đầu trên đất Mỹ

https://www.youtube.com/embed/8I0AjqtEPmU
Khi ta 20 - Tập 1

Khi ta 20 - Tập 1

H'Hen Niê trải lòng về tuổi 20 đầy thử thách

https://www.youtube.com/embed/vQAeyQRE45c