Khi chàng vào bếp - Tập 10

Khi chàng vào bếp - Tập 10

Trương Thế Vinh và Minh Dự "bất chấp thể diện" để tranh giành chiến thắng

https://www.youtube.com/embed/CpcvNRWoPcc
Khi chàng vào bếp Mùa 2 - Tập 9

Khi chàng vào bếp Mùa 2 - Tập 9

Khi các món ăn trở thành nguyên do cho sự "mất đoàn kết nội bộ"

https://www.youtube.com/embed/Ys0PH0ZLEcc
Khi chàng vào bếp Mùa 2 - Tập 8

Khi chàng vào bếp Mùa 2 - Tập 8

Đi thi hay đi... tỏ tình?

https://www.youtube.com/embed/Uq5Ymi5u0YE
Khi chàng vào bếp Mùa 2 - Tập 7

Khi chàng vào bếp Mùa 2 - Tập 7

Will và Jun Vũ cùng nhau "quậy banh" gia bếp của Khi chàng vào bếp.

https://www.youtube.com/embed/aowzi_NAD_g
Khi chàng vào bếp Mùa 2 - Tập 6

Khi chàng vào bếp Mùa 2 - Tập 6

Mạc Văn Khoa "làm mình làm mẩy" đòi chấm điểm lại

https://www.youtube.com/embed/298Vu8mkP7k
Khi chàng vào bếp Mùa 2 - Tập 5

Khi chàng vào bếp Mùa 2 - Tập 5

Thanh Bình "bóc phốt" Ngọc Lan ngay trên sóng về chuyện bếp núc nội trợ

https://www.youtube.com/embed/WCdI_V4uF3A
Khi chàng vào bếp Mùa 2 - Tập 4

Khi chàng vào bếp Mùa 2 - Tập 4

Hoàng Phi và Anh Đức vừa "chỉ đạo" vừa tấu hài

https://www.youtube.com/embed/MopJanvliUE
Khi chàng vào bếp Mùa 2 - Tập 3

Khi chàng vào bếp Mùa 2 - Tập 3

Châu Bùi: "Món gì anh Thắng thích là em đều làm được"

https://www.youtube.com/embed/Ibc9G2IWLNE
Khi chàng vào bếp Mùa 2 - Tập 2

Khi chàng vào bếp Mùa 2 - Tập 2

Khả Như trở thành "vựa muối" đúng nghĩa của đội mình

https://www.youtube.com/embed/UZMl8EFU-Yk
Khi chàng vào bếp Mùa 2 - Tập 1

Khi chàng vào bếp Mùa 2 - Tập 1

Thu Trang - Tiến Luật còn "tình" hơn cả hai cặp đôi trẻ

https://www.youtube.com/embed/CHfG0bgtlew
Khi chàng vào bếp - Tập 15

Khi chàng vào bếp - Tập 15

Sĩ Thanh ăn hiếp bạn trai Hạo Đông tới tấp

https://www.youtube.com/embed/Ltz5YY8q6go
Khi chàng vào bếp - Tập 14

Khi chàng vào bếp - Tập 14

Món ăn chay qua tay Hoàng Thùy-Mạc Anh Quân-Cao Ngân-Đăng Khánh

https://www.youtube.com/embed/03TJSU_0Pq8