Hành trình ẩm thực Việt Nam - tập 32

Hành trình ẩm thực Việt Nam - tập 32

Về miền Tây đón Xuân cùng những món ăn đặc sắc

https://www.youtube.com/embed/M0kvRZ8kx30
Hành trình ẩm thực Việt Nam - tập 30

Hành trình ẩm thực Việt Nam - tập 30

Thưởng thức thịt lợn thui và cơm lam Lạc Dương

https://www.youtube.com/embed/RryA2RzPSEc
Hành trình ẩm thực Việt Nam - tập 30

Hành trình ẩm thực Việt Nam - tập 30

Thịt lợn thui - cơm lam Lạc Dương

https://www.youtube.com/embed/RryA2RzPSEc
Hành trình ẩm thực Việt Nam số 29

Hành trình ẩm thực Việt Nam số 29

https://www.youtube.com/embed/xV_G0smtKu8
Hành trình ẩm thực Việt Nam số 27

Hành trình ẩm thực Việt Nam số 27

https://www.youtube.com/embed/QDZ6HId-Sag
Hành trình ẩm thực Việt Nam - tập 28

Hành trình ẩm thực Việt Nam - tập 28

Thưởng thức lẩu bò Đà Lạt

https://www.youtube.com/embed/MXdvBy6UKC0