Đấu trường võ nhạc - Tập 3

Đấu trường võ nhạc - Tập 3

"Hạ gục" giám khảo từ cái nhìn đầu tiên

https://www.youtube.com/embed/GHtjcX1QslI
Đấu trường võ nhạc - Tập 2

Đấu trường võ nhạc - Tập 2

Chia tay đội Aikido Jintoku

https://www.youtube.com/embed/wujICmV9h4o
Đấu trường võ nhạc - Tập 1

Đấu trường võ nhạc - Tập 1

Vân Trang tung chiêu kẹp cổ trứ danh của Vovinam

https://www.youtube.com/embed/-DQ3KNPd1xo
Đấu trường võ nhạc

Đấu trường võ nhạc

Show giải trí kết hợp võ thuật dự đoán là cú hit lớn 2018

https://www.youtube.com/embed/m9R2c2Hx8TE