Top Chef Vietnam - Đầu bếp thượng đỉnh 2019 - Tập 11

Top Chef Vietnam - Đầu bếp thượng đỉnh 2019 - Tập 11

Tommy: Là nhà bác học hoặc một kẻ điên

https://www.youtube.com/embed/so_nCtiF4hI
Top Chef Vietnam - Đầu bếp thượng đỉnh 2019 - Tập 10

Top Chef Vietnam - Đầu bếp thượng đỉnh 2019 - Tập 10

Sự trở lại đầy ngoạn mục

https://www.youtube.com/embed/TlyDoronkvo
Top Chef Vietnam - Đầu bếp thượng đỉnh 2019 - Tập 9

Top Chef Vietnam - Đầu bếp thượng đỉnh 2019 - Tập 9

Nhìn lại, để bước tiếp con đường của chính mình

https://www.youtube.com/embed/MIKe2CuPb4o
Top Chef Vietnam - Đầu bếp thượng đỉnh 2019 - Tập 8

Top Chef Vietnam - Đầu bếp thượng đỉnh 2019 - Tập 8

Bình dị thay, một bữa cơm nhà...

https://www.youtube.com/embed/avdn2LTLOhg
Top Chef Vietnam - Đầu bếp thượng đỉnh 2019 - Tập 7

Top Chef Vietnam - Đầu bếp thượng đỉnh 2019 - Tập 7

1 sao và 5 sao, chỉ cách nhau bởi một... hạt muối

https://www.youtube.com/embed/pwypfG8PLbk
Top Chef Vietnam - Đầu bếp thượng đỉnh 2019 - Tập 6

Top Chef Vietnam - Đầu bếp thượng đỉnh 2019 - Tập 6

Đôi khi, quan trọng không phải là kết quả, mà là quá trình!

https://www.youtube.com/embed/CG0KaeKWJM0
Top chef Vietnam - Đầu bếp thượng đỉnh 2019 - Tập 5

Top chef Vietnam - Đầu bếp thượng đỉnh 2019 - Tập 5

Tình yêu "thăng hoa", khi mọi lỗi lầm được thứ tha

https://www.youtube.com/embed/Jc0F7t1UWMA
Top Chef Vietnam - Đầu Bếp Thượng Đỉnh 2019 - Tập 3

Top Chef Vietnam - Đầu Bếp Thượng Đỉnh 2019 - Tập 3

Bản lĩnh của một đầu bếp: Cần "trái tim nóng và cái đầu lạnh"

https://www.youtube.com/embed/Yld2R0yb0-s
Top Chef Vietnam 2019 - Đầu Bếp Thượng Đỉnh - Tập 2

Top Chef Vietnam 2019 - Đầu Bếp Thượng Đỉnh - Tập 2

Trong cuộc chơi, ai "bản lĩnh" hơn mới là kẻ "mạnh"

https://www.youtube.com/embed/Knw4KiuXMZg