Top Chef Vietnam 2019 - Đầu Bếp Thượng Đỉnh - Tập 2

Top Chef Vietnam 2019 - Đầu Bếp Thượng Đỉnh - Tập 2

Trong cuộc chơi, ai "bản lĩnh" hơn mới là kẻ "mạnh"

https://www.youtube.com/embed/Knw4KiuXMZg