Đại chiến âm nhạc - Mùa 2 - Tập 4

Đại chiến âm nhạc - Mùa 2 - Tập 4

Mỹ Tâm làm khó cả Nhật Tinh Anh và Hồ Quang Hiếu

https://www.youtube.com/embed/QjNAExlO6w4
Đại chiến âm nhạc - Mùa 2 - Tập 3

Đại chiến âm nhạc - Mùa 2 - Tập 3

Hồ Quang Hiếu "mặn hơn muối" khi chơi đuổi hình bắt chữ

https://www.youtube.com/embed/Ul-Oi_dM6aI
Đại chiến âm nhạc - Mùa 2 - Tập 2

Đại chiến âm nhạc - Mùa 2 - Tập 2

Tăng Phúc lấn lướt Emma, Đình Lộc "ngư ông đắc lợi" trước Vinh Hải

https://www.youtube.com/embed/B7vq69QH3xs
Đại chiến âm nhạc - Mùa 2 - Tập 1

Đại chiến âm nhạc - Mùa 2 - Tập 1

Tăng Phúc đại chiến Emma, đội nào sẽ thắng?

https://www.youtube.com/embed/o9Q3-AYgPk0