Chuyến xe âm nhạc - Tập 4

Chuyến xe âm nhạc - Tập 4

https://www.youtube.com/embed/5BcqlM99Da0
Chuyến xe âm nhạc - Tập 3

Chuyến xe âm nhạc - Tập 3

https://www.youtube.com/embed/UezL5FV-c1g
Chuyến xe âm nhạc mùa 3 - Tập 2

Chuyến xe âm nhạc mùa 3 - Tập 2

https://www.youtube.com/embed/qfpIB5YD4qI
Giọng ca "Vẽ" và band nhạc gây ấn tượng mạnh với giám khảo

Giọng ca "Vẽ" và band nhạc gây ấn tượng mạnh với giám khảo

https://www.youtube.com/embed/jC6gbMzDeHc