Chuông vàng vọng cổ 2018 - Chung kết 1

Chuông vàng vọng cổ 2018 - Chung kết 1

"Nàng Son" Ngọc Quyền dẫn đầu điểm số

https://www.youtube.com/embed/aLejmSO1Gq0
Chuông vàng vọng cổ 2018: Công tác chuẩn bị sảnh chào

Chuông vàng vọng cổ 2018: Công tác chuẩn bị sảnh chào

https://www.youtube.com/embed/lOZX6hvGPqI?rel=0
Vọng cổ Online 2018 - Tổng kết tuần 6

Vọng cổ Online 2018 - Tổng kết tuần 6

Sự tỏa sáng của các gương mặt mới

https://www.youtube.com/embed/lGa2Vh2hPDQ?rel=0
Chuông vàng vọng cổ 2018: Cải cách hát ca theo tiến bộ

Chuông vàng vọng cổ 2018: Cải cách hát ca theo tiến bộ

https://www.youtube.com/embed/GNqiCtMT6Pk?rel=0
Chuông vàng vọng cổ 2018: Đam mê dẫn lối thành công

Chuông vàng vọng cổ 2018: Đam mê dẫn lối thành công

https://www.youtube.com/embed/GEU-ONeFG6Y?rel=0
Vọng cổ Online 2018 - Kết quả Tuyển chọn 1

Vọng cổ Online 2018 - Kết quả Tuyển chọn 1

https://www.youtube.com/embed/Uqq9mUgIDWU?rel=0
Vọng cổ Online 2018 - Tổng kết tuần 4

Vọng cổ Online 2018 - Tổng kết tuần 4

https://www.youtube.com/embed/95WLOEbmjNA?rel=0
Vọng cổ online 2018 - Tổng kết tuần 5

Vọng cổ online 2018 - Tổng kết tuần 5

Cẩm Quyên, Lê Thị Thắm và Phương Cương dẫn đầu tuần 5

https://www.youtube.com/embed/QcGC6_djV7I
Chuông vàng vọng cổ 2018 - Tuyển chọn 4

Chuông vàng vọng cổ 2018 - Tuyển chọn 4

Ngọc Thành, Thanh Thúy và Ngọc Quyền vào chung kết

https://www.youtube.com/embed/eVaPc2Z8xJ0
Vọng cổ online 2018 - Tổng kết tuần 3

Vọng cổ online 2018 - Tổng kết tuần 3

Thầy Phó hiệu trưởng yêu cổ nhạc giành giải nhất

https://www.youtube.com/embed/NwpncEh3Vsg
Vọng cổ online 2018 - Tổng kết tuần 2

Vọng cổ online 2018 - Tổng kết tuần 2

Trần Kim Xoan dẫn đầu bảng điểm tuần 2

https://www.youtube.com/embed/dgJIQsH-9Yc
Chuông vàng vọng cổ 2018: Tuyển chọn 3

Chuông vàng vọng cổ 2018: Tuyển chọn 3

https://www.youtube.com/embed/z8M5lpBbSzM?rel=0