Chuông vàng vọng cổ 2020 - Vòng Tuyển chọn 1

Chuông vàng vọng cổ 2020 - Vòng Tuyển chọn 1

Lê Văn Hậu và Lâm Minh Nghiêm tiến thẳng vào vòng trong

https://www.youtube.com/embed/XTUJ9rDm5JU
Chuông vàng vọng cổ 2019 - Chung kết xếp hạng

Chuông vàng vọng cổ 2019 - Chung kết xếp hạng

https://www.youtube.com/embed/rqZ1Xx1oxTA
Chuông vàng vọng cổ 2019 - Chung kết 3

Chuông vàng vọng cổ 2019 - Chung kết 3

https://www.youtube.com/embed/x4bhbMd7sNs
Chuông vàng vọng cổ 2019 - Chung kết 2

Chuông vàng vọng cổ 2019 - Chung kết 2

https://www.youtube.com/embed/tgUKVFzRrxg
Chuông vàng vọng cổ 2019 - Chung kết 1

Chuông vàng vọng cổ 2019 - Chung kết 1

https://www.youtube.com/embed/6Bi_tnQnznU
Chuông vàng vọng cổ 2019 - Tuyển chọn 4

Chuông vàng vọng cổ 2019 - Tuyển chọn 4

https://www.youtube.com/embed/4ISPm9xx74g
Chuông vàng vọng cổ 2019 - Tuyển chọn 3

Chuông vàng vọng cổ 2019 - Tuyển chọn 3

Diễm Ngọc và Mỹ Tiên bứt phá dẫn đầu đêm Tuyển chọn 3

https://www.youtube.com/embed/p0J0coTM720
Chuông vàng vọng cổ 2019 - Tuyển chọn 2

Chuông vàng vọng cổ 2019 - Tuyển chọn 2

Đại diện đầu tiên của miền Bắc sẽ có mặt ở vòng Chung kết

https://www.youtube.com/embed/pIF1yYYKsHc
Chuông vàng vọng cổ 2019 - Tuyển chọn 1

Chuông vàng vọng cổ 2019 - Tuyển chọn 1

Bích Ngọc và Hồng Trang nhận vé vào Chung kết

https://www.youtube.com/embed/WBJ_jWl4_nQ
Chuông vàng vọng cổ 2018: Chung kết Xếp hạng và trao giải

Chuông vàng vọng cổ 2018: Chung kết Xếp hạng và trao giải

https://www.youtube.com/embed/tVY-3mdkhJA?rel=0
Chuông vàng vọng cổ 2018: Trailer Chung kết Xếp hạng

Chuông vàng vọng cổ 2018: Trailer Chung kết Xếp hạng

https://www.youtube.com/embed/AuS3EotQ2CY?rel=0
Chuông vàng vọng cổ 2018: Chặng đường chinh phục Chuông vàng gần hơn nữa

Chuông vàng vọng cổ 2018: Chặng đường chinh phục Chuông vàng gần hơn nữa

https://www.youtube.com/embed/7BknM36iRL4?rel=0